CSAR font

By Bolt Cutter Design-Industrial Strength at Aug 03, 2018

CSAR

CSAR

CSAR

This font was created using the Font Creator Program 4.5 from High-Logic.com
AAAaaa
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"csar-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.regular.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.regular.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.regular.ttf") format("truetype");
}
span.font0{font-family:"csar-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
CSAR Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"csar-italic-italic";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.italic.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.italic.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.italic.ttf") format("truetype");
}
span.font1{font-family:"csar-italic-italic";font-size:px;text-transform:;}
</style>
csar italic Italic
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"csar-parade-dress--display-caps-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.parade-dress-display-caps.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.parade-dress-display-caps.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.parade-dress-display-caps.ttf") format("truetype");
}
span.font2{font-family:"csar-parade-dress--display-caps-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
CSAR PARADE DRESS (Display Caps Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"csar-vestment-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.vestment.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.vestment.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/c/62/1062/file/csar.vestment.ttf") format("truetype");
}
span.font3{font-family:"csar-vestment-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
CSAR VESTMENT Regular