Deutsch-Gotisch font

By Dieter Steffmann, Kreuztal at Aug 24, 2018

Deutsch-Gotisch

Deutsch-Gotisch

Deutsch-Gotisch

Deutsch-Gotisch

Copyright (c) Typographer Mediengestaltung, 2002. All rights reserved. Digitized and hinted by Dieter Steffmann, Kreuztal
AAAaaa
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"deutsch-gotisch-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.regular.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.regular.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.regular.otf") format("truetype");
}
span.font0{font-family:"deutsch-gotisch-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Deutsch-Gotisch Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"deutsch-gotisch-heavy-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.heavy.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.heavy.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.heavy.otf") format("truetype");
}
span.font1{font-family:"deutsch-gotisch-heavy-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Deutsch-Gotisch Heavy Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"deutsch-gotisch-outline-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.outline.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.outline.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.outline.otf") format("truetype");
}
span.font2{font-family:"deutsch-gotisch-outline-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Deutsch-Gotisch Outline Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"deutsch-gotisch-shadow-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.shadow.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.shadow.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/d/243/2243/file/deutsch-gotisch.shadow.otf") format("truetype");
}
span.font3{font-family:"deutsch-gotisch-shadow-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Deutsch-Gotisch Shadow Regular