Savia font

By Julia Martinez Diana. ANTIPIXEL at Aug 26, 2018

Savia

Savia

Savia

AAAaaa
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.ttf") format("truetype");
}
span.font0{font-family:"savia-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-regular-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.regular-antipixel-com-ar.otf") format("truetype");
}
span.font1{font-family:"savia-regular-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Regular Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.ttf") format("truetype");
}
span.font2{font-family:"savia-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-outline-regular-outline";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.outline-antipixel-com-ar.otf") format("truetype");
}
span.font3{font-family:"savia-outline-regular-outline";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Outline Regular Outline
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filled-shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filled-shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filled-shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("truetype");
}
span.font4{font-family:"savia-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-filled-shadow-regular-filled-shadow";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filledshadow-antipixel-com-ar.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filledshadow-antipixel-com-ar.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.filledshadow-antipixel-com-ar.otf") format("truetype");
}
span.font5{font-family:"savia-filled-shadow-regular-filled-shadow";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Filled Shadow Regular Filled Shadow
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-regular";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.ttf") format("truetype");
}
span.font6{font-family:"savia-regular";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Regular
<style type="text/css">
@font-face{
  font-family:"savia-shadow-regular-shadow";
  src:url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.otf") format("woff"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.otf") format("opentype"),
  url("https://fontsme.com/wp-data/s/488/2488/file/savia.shadow-antipixel-com-ar.otf") format("truetype");
}
span.font7{font-family:"savia-shadow-regular-shadow";font-size:px;text-transform:;}
</style>
Savia Shadow Regular Shadow